Το καλάθι σας είναι άδειο.
Πληροφορίες Εικόνες Συχνές ερωτήσεις Οδηγίες χρήσης

 

ΓΕΝΙΚΑ

Το Soft1 SmartPros είναι μια Cloud εφαρμογή που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σου στην περίπτωση που δραστηριοποιείσαι στον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Μέσα από μία πλούσια γκάμα λειτουργικοτήτων, η εφαρμογή αποτελεί μια ισχυρή λύση που επιτρέπει στην επιχείρησή σου να αυτοματοποιήσει πλήρως τις λειτουργίες της, να κάνει περισσότερα με λιγότερους πόρους και να αναπτυχθεί. Tώρα η COMSOTE σου παρέχει το Soft1 SmartPros εντελώς ΔΩΡΕΑΝ για να το δοκιμάσεις για δύο ολόκληρους μήνες!

 

Λειτουργώντας σε Cloud υποδομές, το Soft1 SmartPros παρέχει -σε πραγματικό χρόνο- πληροφόρηση και έλεγχο όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών σου με εύκολη πρόσβαση στα εταιρικά σου δεδομένα, χωρίς γεωγραφικούς ή χρονικούς περιορισμούς.  Η εφαρμογή περιλαμβάνει λειτουργικότητες όπως Λογιστική (για την τήρηση βιβλίων Β΄ Κατηγορίας), Χρηματοοικονομική Διαχείριση, Διαχείριση Αγορών και Πωλήσεων, Διαχείριση Υπηρεσιών, καθώς και ενότητα Reporting & Analytics.

 

Το Soft1 SmartPros απευθύνεται σε ταχέως αναπτυσσόμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντας ένα εξαιρετικά εύχρηστο περιβάλλον εργασίας και χωρίς να απαιτεί εξειδικευμένες ικανότητες για την πλήρη αξιοποίηση του. Παράλληλα, ενσωματώνει σημαντικές λειτουργικότητες, που μπορούν να παραμετροποιηθούν πλήρως σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησής σου.  Επιπλέον,  συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησής σου και του χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση των καθημερινών εργασιών, καθώς και στη αύξηση  ικανοποίησης των πελατών της επιχείρησής σου, ενώ επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγικότητας των στελεχών της.

 

Τέλος, η υπηρεσία προσφέρεται με προνομιακές χρεώσεις που μπορείς να τις εξοφλείς εύκολα και γρήγορα μέσω του λογαριασμού σταθερής COSMΟΤΕ.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πακέτο

Τιμη με ΦΠΑ

Soft1 Εκπαίδευση (ανά ώρα)

99,20 €

Soft1 Smart Pros Εγκατάσταση Start up

248,00 €

 Soft1 Smart Pros Εγκατάσταση Extra Services

  186,00 €

Το Start-up περιλαμβάνει: Εγκατάσταση υπηρεσιών, προεπιλεγμένη παραμετροποίηση, διασύνδεση με laser εκτυπωτή ή εκτυπωτή έκδοσης επίσημων παραστατικών, βασική εκπαίδευση


Οι Extra Services περιλαμβάνουν: Επέκταση η τροποποίηση της προεπιλεγμένης παραμετροποίησης (έως 4 ώρες), π.χ.: (νέοι τύποι, νέοι σειριακοί αριθμοί αποδείξεων, νέοι λογαριασμοί χρήσης, προσχέδια αναφορών, προσχέδια φορμών)

o    άδεια χρήσης για ένα χρήστη της εφαρμογής

o    Soft1 Εκπαίδευση (ανά ώρα) : υπηρεσία εκπαίδευσης ανά ώρα πάνω στα προϊόντα της Softone με  Εφάπαξ Χρέωση

o    Εγκατάσταση Start up το οποίο περιλαμβάνει : (S1 Smart Pros Installation Services, Default Configuration, Connection to laser and tax printer, Basic Training) με  Εφάπαξ Χρέωση

o    Εγκατάσταση Extra Services το οποίο περιλαμβάνει επιπρόσθετες υπηρεσίες όπως (New types, New invoice series, New accounts, Report Design, Form design) με  Εφάπαξ Χρέωση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πωλήσεις & Παραγγελιοληψία 

Είναι η βασική ενότητα του Soft1 SmartPros που συνδυάζει τη διαχείριση υπηρεσιών προς τους εμπορικούς συναλλασσόμενους, προκειμένου να εκτελούνται εύκολα οι καθημερινές εργασίες πωλήσεων.  Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα εξυπηρετεί: προσφορές πωλήσεων, παραγγελίες, πιστωτικά σημειώματα, ακυρώσεις κλπ.

 

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Η συγκεκριμένη ενότητα αυτοματοποιεί πλήρως τη διαδικασία έκδοσης τιμολογίων από την επιχείρησή σου, ενώ παράλληλα αποστέλλει και αρχειοθετεί τα σχετικά ηλεκτρονικά παραστατικά.

Εμπορικοί Συναλλασσόμενοι: Πελάτες – Προμηθευτές

Εδώ σου παρέχεται το αρχείο με τα εταιρικά στοιχεία των συναλλασσομένων σου (Επωνυμία, Διεύθυνση, ΑΦΜ κλπ.) ώστε να μπορείς να πραγματοποιείς πωλήσεις, αγορές, πληρωμές, δαπάνες & ειδικές χρεώσεις / πιστωτικές συναλλαγές, αλλά και αντλείς όλα τα σχετικά με τους συναλλασσόμενους ευρετήρια, dashboards και αναλύσεις.

 

Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις  (Εισπράξεις - πληρωμές)

Η ενότητα αυτή λειτουργεί σε συνδυασμό με την ενότητα «Εμπορικοί Συναλλασσόμενοι», όπου μπορείς να διαχειριστείς το μηχανισμό είσπραξης και πληρωμής μετρητών της επιχείρησής σου.

 

Πιστωτικές Κάρτες

Με την ενότητα «Πιστωτικές Κάρτες» επεκτείνεις τις δυνατότητές της ενότητας «Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις», αποκτώντας ένα εργαλείο που προσφέρει λεπτομερή ανάλυση των συναλλαγών που γίνονται με πιστωτικές κάρτες.

 

Αξιόγραφα

Τα Αξιόγραφα επεκτείνουν τις δυνατότητές της ενότητας «Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις». Εδώ δίνεται η δυνατότητα πλήρους διαχείρισης κινήσεων, καταστάσεων, μερικών εξοψλήσεων, ληξιαρίων, χαρτοφυλακίων κ.λπ.  Η συγκεκριμένη ενότητα συνδυάζεται με την ενότητα «Τραπεζικοί & Ταμειακοί Λογαριασμοί» ώστε να σου δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθείς κάθε σχετική κίνηση στις καρτέλες των τραπεζικών λογαριασμών της επιχείρησής σου. Επίσης λειτουργεί συνδυαστικά με την ενότητα «Τραπεζικοί – Ταμειακοί Λογαριασμοί», προσφέροντάς σου τη δυνατότητα παραγωγής μηχανογραφημένων επιταγών.

 

Τραπεζικοί & Ταμειακοί Λογαριασμοί

Ενότητα που μπορεί να συνδυαστεί με την ενότητα «Εμπορικοί Συναλλασσόμενοι» και που παρέχει στην επιχείρησή σου τη δυνατότητα αναλυτικής διαχείρισης των ταμειακών και τραπεζικών λογαριασμών και τη συσχέτισής τους με τις διάφορες οικονομικές συναλλαγές. Η λειτουργικότητα αυτή υποστηρίζει διαφόρους τύπους λογαριασμού (π.χ. τραπέζης, όψεως, δανείων, προθεσμίας, εγγυήσεων, πιστωτικών καρτών κλπ.), ενώ υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης κλεισίματος ταμείου ημέρας.

 

Ειδικές Χρεοπιστώσεις  (Δαπάνες & Ειδικές Συναλλαγές)

Ευέλικτη λειτουργικότητα, η οποία αντιμετωπίζει οποιαδήποτε πράξη της επιχείρησής σου με πελάτες-προμηθευτές δεν εμπίπτει στις συνήθεις συναλλαγές (Αγορών, Πωλήσεων, Εισπράξεων, Πληρωμών, Εμβασμάτων). Η σημαντικότερη χρήση της ενότητας είναι η διαχείριση δαπανών (χρεοπιστώσεων).

 

Διαχείριση Υπηρεσιών

Λειτουργικότητα, ειδικά σχεδιασμένη για εταιρείες παροχής υπηρεσιών, που υποστηρίζει αρχείο υπηρεσιών με ειδική διαχείριση πρότυπου κόστους και όλα τα απαραίτητα δεδομένα.

 

Ημερολόγιο - Διαχείριση Συνάντησης

Εδώ διαχειρίζεσαι τις συναντήσεις και το χρόνο εργασίας των εργαζομένων στην επιχείρησή σου μέσω ημερολογίων.

 

Σχεδιαζόμενα Ευρετήρια

Στη ενότητα αυτή δημιουργείς ευρετήρια καθορίζοντας μόνος σου τις ομαδοποιήσεις και τις ταξινομήσεις σύμφωνα με τον τρόπο που σε εξυπηρετεί.

 

 

MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

My Portal

Η εφαρμογή σού παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης των ενεργών data gadgets, όπως εμφανίζονται στο Portal όπου έχει γίνει η κεντρική εγκατάσταση. Επίσης μπορείς να επιλέξεις από τη σχετική λίστα των gadgets όποια επιπλέον επιθυμείς να έχεις διαθέσιμα και στη φορητή σου συσκευή.

 

Quick View

H mobile εφαρμογή Soft1 QuickView σου παρέχει τη δυνατότητα άμεσης προβολής της οικονομικής εικόνας της επιχείρησής σου. Αναλυτικά, τα στοιχεία που παρουσιάζει η εφαρμογή είναι:

Έσοδα: Μικτό κέρδος, Πωλήσεις, Κόστος Πωληθέντων, Έσοδα από Υπηρεσίες, Λοιπά Έσοδα, Κέρδη από Πώληση Παγίων

Έξοδα: Αγορές, Υπηρεσίες, Μισθοδοσία, Λοιπές Δαπάνες (πλην Μισθοδοσίας), Αποσβέσεις Παγίων, Ζημιές από Πώληση Παγίων

Απαιτήσεις: Υπόλοιπα Πελατών, Υπόλοιπα Χρεωστών, Αξιόγραφα Εισπρακτέα

Υποχρεώσεις: Υπόλοιπα Προμηθευτών, Υπόλοιπα Πιστωτών, Αξιόγραφα Πληρωτέα, Δάνεια Μεσοπρόθεσμα, Δάνεια Μακροπρόθεσμα

Ταμείο: Μετρητά, Πιστωτικές Κάρτες, Λογαριασμοί Καταθέσεων Όψεως, Λογαριασμοί Καταθέσεων Προθεσμίας, Λογαριασμοί Εγγυήσεων Προθεσμίας, Λογαριασμοί Εκχώρησης Τιμολογίων.

 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ ΕΝΌΤΗΤΕΣ

Έσοδα – Έξοδα Β’ Κατηγορίας βιβλία

 

Περιλαμβάνεται:

 • Προσχεδιασμένο  λεπτομερές  λογιστικό  μοντέλο
 • Εγγραφές  Εσόδων / Eξόδων από συναλλαγές εμπορικής διαχείρισης
 • Χειρόγραφες Καταχωρήσεις Εσόδων / Εξόδων
 • Βιβλίο Εσόδων / Εξόδων, Μηνιαία Κατάσταση
 • Αναφορές Φ.Π.Α και πληθώρα ελεγκτικών εκτυπώσεων
 • Δηλώσεις   ΦΠΑ , Φ2
 • Έντυπα δηλώσεων Ε2, Ε3, Ε5, Βεβαίωση κερδών, Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, έντυπα μητρώου.

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ

Το Soft1 SmartPros βοηθάει την επιχείρησή σου να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά, παρέχοντας αυτοματοποίηση και έλεγχο όλων των επιχειρηματικών λειτουργιών της, σε πραγματικό χρόνο. 

Με εύκολη κι ασφαλή πρόσβαση από παντού, απλή εγκατάσταση και παραμετροποίηση στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησής σου, το Soft1 SmartPros προσφέρει στην επιχείρησή σου:

 • Βελτιστοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών
 • Χαμηλή αρχική επένδυση
 • Μέγιστη ασφάλεια δεδομένων και instant recovery
 • Αύξηση αποδοτικότητας και παραγωγικότητας
 • Πρόσβαση από παντού, οποιαδήποτε στιγμή
 • Ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο
 • Μείωση λειτουργικού κόστους
 • Άμεση προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς
 • Γρήγορες και αξιόπιστες διοικητικές αποφάσεις
 • Ευέλικτος τρόπος πληρωμής μέσω του λογαριασμού σταθερής COSMOTE

 

Επίσης, το Soft1 SmartPros απαντάει στις σύγχρονες επιχειρησιακές σου ανάγκες:

 • Ως επιχείρηση του δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών χρειάζεσαι μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης που να μπορεί να υποστηρίξει τις εργασίες σου εκτός γραφείου. Το Soft1 SmartPros σου εξασφαλίζει πλήρη λειτουργικότητα και πρόσβαση από παντού.
 • Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες λύσεις της αγοράς έχουν υψηλό αρχικό κόστος κτήσης, λόγω του μοντέλου αδειών χρήσης με το οποίο διατίθενται. Το Soft1 SmartPros, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του Cloud, προσφέρεται με τη μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας (Pay as you go model).
 • Για τη δημιουργία backups, τη διαχείριση βάσης δεδομένων, καθώς και την αγορά και αναβάθμιση ΙΤ εξοπλισμού, το Soft1 SmartPros απαλλάσσει την επιχείρησή σου από το χρόνο και το κόστος που απαιτούν άλλες εναλλακτικές λύσεις, και εδώ αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του Cloud.
 • Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον του Soft1 SmartPros μειώνει σημαντικά το κόστος και το χρόνο που απαιτείται για να εξοικειωθείς εσύ και οι συνεργάτες σου με τα εργαλεία του.

 

Η υπηρεσία παρέχεται από τον ΟΤΕ Α.Ε.

 • Soft1SmartPros image 1
 • Soft1SmartPros image 2
 • Soft1SmartPros image 3
 • Soft1SmartPros image 4
 • Soft1SmartPros image 5
 • Soft1SmartPros image 6
 • Soft1SmartPros image 7
 • Soft1SmartPros image 8
 • Soft1SmartPros image 9
 • Soft1SmartPros image 10
 • Soft1SmartPros image 11
 • Soft1SmartPros image 12
 • Soft1SmartPros image 13
 • Soft1SmartPros image 14
 • Soft1SmartPros image 15
 • Τι είναι το SmartPros;

  To Soft1 SmartPros είναι μια Cloud εφαρμογή που παρέχει στις εμπορικές εταιρείες την απαραίτητη λειτουργικότητα για τη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τους. Αντιμετωπίζει πλήρως την ανάγκη για αυτοματοποίηση διαδικασιών, παρέχοντας τη δυνατότητα για μείωση του λειτουργικού κόστους και ενίσχυση της αποδοτικότητας από την πρώτη κιόλας ημέρα. Αξιοποιώντας πλήρως τα πλεονεκτήματα του Cloud computing, επιτρέπει την ασφαλή και αξιόπιστη πρόσβαση σε κρίσιμες επιχειρηματικές πληροφορίες από οπουδήποτε, διασφαλίζοντας την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Με ενότητες όπως η Λογιστική (για την τήρηση βιβλίων Β κατηγορίας), Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, Διαχείριση Αγορών &Πωλήσεων, Διαχείριση Αποθεμάτων καθώς και Reporting & Analytics, το Soft1 SmartPros προσφέρει ένα πλήρες σύνολο λύσεων που βοηθούν κάθε επιχείρησή, να αυξήσει την παραγωγικότητα της και να ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες της αγοράς.

 • Ποιες επιχειρηματικές λειτουργίες συμπεριλαμβάνει το SmartPros;

  Το Soft1 SmartPros έχει σχεδιαστεί ειδικά για ταχέως αναπτυσσόμενες μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις. Η λύση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αυτοματοποιήσουν τις business διαδικασίες τους και να βελτιώσουν τη συνολική τους αποτελεσματικότητα. Οι λειτουργικές ενότητες που περιλαμβάνει είναι: Εμπορική Δραστηριότητα • Διαχείριση Υπηρεσιών • Εμπορικοί Συναλλασσόμενοι: Πελάτες – Προμηθευτές • Πωλήσεις & Παραγγελιοληψία • Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Χρηματοοικονομική Διαχείριση • Ειδικές Χρεοπιστώσεις (Δαπάνες & Ειδικές Συναλλαγές) • Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις (Εισπράξεις - πληρωμές) • Πιστωτικές Κάρτες • Αξιόγραφα • Τραπεζικοί & Ταμειακοί Λογαριασμοί CRM • Ημερολόγιο - Διαχείριση Συναντήσεων Λογιστική Διαχείριση • Έσοδα – Έξοδα Β’ Κατηγορίας βιβλία

 • Τι χρειάζομαι για να χρησιμοποιήσω το SmartPros;

  Για να χρησιμοποιήσεις το SmartPros το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένας υπολογιστής και ενεργή σύνδεση στο Internet. Για τους πιο εξοικειωμένους με τις τεχνικές έννοιες οι ελάχιστες προδιαγραφές του υπολογιστή και του λειτουργικού του συστήματος είναι: • Λειτουργικά Συστήματα: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ή Windows 8, 32- ή 64-bit • Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις: Processor: Intel Core 2 Duo and AMD equivalent, 2 GB RAM, 200 MB χώρο στο σκληρό δίσκο για τον Windows client.

 • Μπορώ να έχω πρόσβαση στο SmartPros όταν βρίσκομαι εκτός γραφείου;

  Συμπληρωματικά με το SmartPros διατίθενται δωρεάν και οι παρακάτω mobile εφαρμογές που σου δίνουν τη δυνατότητα να έχεις πρόσβαση στα δεδομένα της επιχείρησής σου από όπου και εάν βρίσκεσαι: MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MyPortal Η εφαρμογή σου παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης των ενεργών data gadgets, όπως εμφανίζονται στο Portal της κεντρικής εγκατάστασης. Έτσι, μπορείς να επιλέξεις από λίστα εκείνα τα gadgets τα οποία επιθυμείς να έχεις διαθέσιμα στη φορητή συσκευή σου. Η πλοήγηση στα gadget είναι πολύ εύκολη καθώς τα δεδομένα παρουσιάζονται είτε ως γραφήματα είτε ως πίνακες δεδομένων. QuickView H mobile εφαρμογή Soft1 Quick View σου παρέχει τη δυνατότητα άμεσης προβολής της οικονομικής εικόνας μιας επιχείρησης. Τα στοιχεία που παρουσιάζει η εφαρμογή αφορούν σε Έσοδα, Έξοδα, Απαιτήσει, Υποχρεώσεις και Ταμειακά διαθέσιμα.

 • Πού βρίσκονται τα δεδομένα μου όταν χρησιμοποιώ το SmartPros;

  Το Soft1 SmartPros χρησιμοποιεί πιστοποιημένα Data Centers εντός ΕΕ τα οποία παρέχουν συνθήκες απόλυτης ασφάλειας και υψηλής διαθεσιμότητας της υπηρεσίας Soft1 SmartPros. Έτσι διασφαλίζεις: • Αυστηρά ελεγχόμενη πρόσβαση σε όλους τους χώρους του Data Center, αποκλειστικά εξουσιοδοτημένου προσωπικού • Περιβάλλον υψηλής προστασίας για ασφάλεια των συστημάτων, ακόμη και σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών • Ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον βιομηχανικών προδιαγραφών • Υψηλή διαθεσιμότητα 99,95% με εφαρμογή τεχνολογιών fault tolerance, automatic replication, backup & recovery, load balancing κλπ. • Λειτουργία 24x7 με συνεχή υποστήριξη

 • Πώς μπορώ να ξεκινήσω να χρησιμοποιώ το SmartPros, ποια είναι τα πρώτα βήματα;

  Μόλις λάβεις το email ενεργοποίησης της υπηρεσίας ακολούθησε τις οδηγίες εγκατάστασης που περιλαμβάνει.

 • Πόσο χρόνο θα χρειαστεί η παραμετροποίηση του SmartPros για να ξεκινήσει να λειτουργεί η επιχείρησή μου;

  To SmartPros ενσωματώνει έτοιμο (ready-to-use) μοντέλο Πρότυπης Εταιρείας καλύπτοντας πλήρως την οποιαδήποτε ανάγκη Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

 • Πόσο εύκολο είναι να χρησιμοποιήσω το SmartPros;

  Το Soft1 SmartPros είναι εξαιρετικά εύκολο και απλό στη χρήση και δεν απαιτεί εξειδικευμένες ικανότητες. Διαθέτει ένα απόλυτα φιλικό περιβάλλον εργασίας με όμοιες λειτουργίες και δυνατότητες σε όλες τις ενότητες της εφαρμογής.

 • Μπορώ να μεταφέρω τα δεδομένα μου στο SmartPros;

  Μπορείς να μεταφέρεις τα δεδομένα σου στο SmartPros αξιοποιώντας τις ενσωματωμένες λειτουργίες που αφορούν data import με χρήση αρχείων (Ms-Excel , Ascii).

 • Πώς γίνεται η αναβάθμιση των νέων εκδόσεων στο SmartPros;

  To Soft1 SmartPros ως Cloud εφαρμογή ενσωματώνει μηχανισμό για την αυτόματη εγκατάσταση νέων εκδόσεων καλύπτοντας όλες τις ανάγκες μιας επιχείρησης βάσει τελευταίων φορολογικών διατάξεων.

 • Πως μπορώ να αποκτήσω το SmartPros;

  Η υπηρεσία διατίθεται σε προνομιακές χρεώσεις που μπορείς να τις εξοφλήσεις εύκολα και γρήγορα μέσω του λογαριασμού σταθερής COSMΟΤΕ.

 • Τι θα γίνει με τα δεδομένα μου αν δεν ανανεώσω τη συνδρομή μου;

  Σε περίπτωση που δεν ανανεώσεις την συνδρομή σου, τα δεδομένα σου φιλοξενούνται για 2 επιπλέον μήνες στο Cloud, παρέχοντας σου την δυνατότητα προβολής τους. Μέσα στους δυο μήνες θα πρέπει να δημιουργήσεις εφεδρικό αντίγραφο της βάσης δεδομένων σου ή να εξάγεις τα δεδομένα σε μορφή αρχείων xls, ascii, κλπ.

 • Πως μπορώ να κάνω backup τα δεδομένα μου;

  Για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις τo Administration password και από τη διαχείριση της κονσόλας να προβείς στη διαδικασία του backup.

 • Τι είδους υποστήριξη περιλαμβάνεται με την αγορά του SmartPros;

  Παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη μέσω της Εξυπηρέτησης Εταιρικών Πελατών Σταθερής & Κινητής Ομίλου ΟΤΕ στο 13818.

 • Που μπορώ να βρω βοήθεια σχετικά με το SmartPros;

  Η τεκμηρίωση παρέχεται μέσω της online Soft1 βιβλιοθήκης, διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση wiki.softone.gr. Εναλλακτικά, καθ΄ όλη τη διάρκεια χρήσης του SmartPros έχεις τη δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης πληροφοριών με τη χρήση του πλήκτρου F1. Επιπλέον, μπορείς να παρακολουθήσεις τον πλήρη οδηγό εκπαίδευσης, σε μορφή videos, στο κανάλι της Soft1 στο Youtube. Τα διαθέσιμα how to video του SmartPros Πως μπορώ να προβώ σε είσοδο στην υπάρχουσα εταιρεία στο SmartPros; Πως μπορώ να αναζητήσω και να φιλτράρω εγγραφές σε Ευρετήρια και Οθόνες εργασίες στο SmartPros; Ποιές επιλογές έχει διαθέσιμες ο χρήστης επί των Ευρετηρίων Αναζήτησης στο SmartPros;; Πως μπορώ να δημιουργήσω μία νέα Εταιρεία στο SmartPros; Πως μπορώ να κάνω Απογραφή Έναρξης Πελάτη στο SmartPros; Πως μπορώ να καταχωρίσω ένα νέο παραστατικό Δαπανών στο SmartPros; Πως μπορώ να καταχωρίσω νέο πελάτη στο SmartPros; Πως μπορώ να καταχωρήσω νέα Υπηρεσία στο αρχείο Υπηρεσιών στο SmartPros; Πως μπορώ να δημιουργήσω ένα νέο παραστατικό Πώλησης στο SmartPros; Πως μπορώ να καταχωρήσω μία Είσπραξη στο SmartPros; Πως μπορώ να καταχωρίσω εγγραφές Εσόδων- Εξόδων στο SmartPros; Πως μπορώ να σχεδιάσω και να εφαρμόσω γέφυρα σύνδεσης Εμπορικής διαχείρισης με Έσοδα - Έξοδα στο SmartPros;